« Flm 1:16 List do Filemona 1:17 Flm 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:16) Jeśli przeto masz mię (za) społecznika przyjmi go jako mnie.
2.WUJEK.1923Jeźli mię tedy masz towarzyszem, przyjmij go jako mię.
3.RAKOW.NTJeśli tedy mię masz spólnym towarzyszem, przyjmi go jako mnie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż maszli mię za towarzysza, przyjmij go jako mię.
5.GDAŃSKA.2017Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie.
6.JACZEWSKIDla miłości tedy mojej przyjmij go tak, jakobyś mnie przyjął.
7.SYMONJeśli mię tedy masz za towarzysza, przyjmij go jako mnie.
8.MARIAWICIJeśli mię tedy masz za towarzysza, przyjmij go jako mnie.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli przeto masz mnie za przyjaciela, przyjmij go tak jak mnie.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli przeto masz mnie za przyjaciela, przyjmij go tak jak mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.
12.BRYTYJKAJeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie.
13.POZNAŃSKAJeżeli zatem uważasz się za mojego przyjaciela, przyjmij go tak, jakbyś mnie przyjął.
14.WARSZ.PRASKATak więc, jeżeli łączy cię cokolwiek ze mną, przyjmij go jak mnie samego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli więc, uważasz mnie za współuczestnika, przyjmij go jak mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro więc masz mnie za uczestnika wspólnej sprawy, przygarnij go tak, jak mnie.
17.TOR.PRZ.Jeśli więc masz mnie za towarzysza, to przyjmij go jak mnie.