« Flm 1:18 List do Filemona 1:19 Flm 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:18) Ja Paweł napisałem moją ręką: Ja zapłacę; żeć nie rzekę, iżeś mi dłużen i siebie samego.
2.WUJEK.1923Jam Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę, żebym ci nie rzekł, iżeś mi i samego siebie winien.
3.RAKOW.NTJam Paweł napisał moją ręką, ja odłożę; abym ci nie rzekł, iżeś i samego siebie mnie powinien.
4.GDAŃSKA.1881Jam Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę, żeć nie rzekę, iżeś mi i samego siebie winien.
5.GDAŃSKA.2017Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie.
6.JACZEWSKIJa, Paweł, oddam ten dług i własnoręcznie się na to podpisuję. Ale dozwól, iż ci przypomnę, że ty samego siebie mnie dłużnym jesteś.
7.SYMONJa, Paweł, piszę to własną ręką: Ja ci to zwrócę: żeby już nic tobie nie mówić o tem, żeś mi i samego siebie winien.
8.MARIAWICIJa Paweł napisałem własną ręką swoją, ja wrócę: żebym ci nie rzekł, żeś mi i samego siebie winien.
9.DĄBR.WUL.1973Ja, Paweł, piszę to własną ręką, ja ci to odpłacę, a nie chcę już nawet mówić ci o tym, żeś mi i samego siebie winien.
10.DĄBR.GR.1961Ja, Paweł, piszę to własną ręką, że ci to odpłacę, a już nawet i mówić nie chcę o tym, żeś mi ty samego siebie winien.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja, Paweł, piszę to własnoręcznie, ja uiszczę odszkodowanie - nie mówiąc już o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie.
12.BRYTYJKAJa, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę; nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien.
13.POZNAŃSKAJa, Paweł, zobowiązałem się na piśmie (wszystko) ci spłacić, nie wymawiając, że (właściwie) ty sam do mnie należysz.
14.WARSZ.PRASKAPiszę ci własnoręcznie to zobowiązanie: Ja, Paweł, uiszczę należność. Nie chcę w tym miejscu przypominać, że ty jesteś u mnie jeszcze większym dłużnikiem. Jesteś mi winien po prostu samego siebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, Paweł napisałem to moją ręką ja spłacę; aby ci nie powiedzieć, że jesteś mi winny także samego siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, Paweł, piszę własnoręcznie: Ja wynagrodzę. Nie chcę się przy tym rozwodzić, że samego siebie jesteś mi w zamian winien.
17.TOR.PRZ.Ja, Paweł, napisałem własną ręką; ja zapłacę, nie mówiąc o tym, że jesteś mi winien samego siebie w zamian.