« Flm 1:1 List do Filemona 1:2 Flm 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Apfij miłej, i Archippowi towarzyszowi wżołnierstwie naszemu, i który wdomu twem zborowi.
2.WUJEK.1923I Appii, siostrze najmilszéj, i Archippowi, towarzyszowi naszemu, i zgromadzeniu, które jest w domu twoim,
3.RAKOW.NTI Apfiey miłej, i Archippowi społecznemu znami bojownikowi, i onemu, który jest w domu twoim, Zborowi.
4.GDAŃSKA.1881I Apfii miłej i Archipowi, społecznemu naszemu bojownikowi, i zborowi, który jest w domu twoim.
5.GDAŃSKA.2017Do naszej umiłowanej Apfii, do Archipa, naszego współbojownika i do kościoła, który jest w twoim domu.
6.JACZEWSKIi Appii najmilszej siostrze i wiernym, którzy się zgromadzają w domu waszym.
7.SYMONi Appii, siostrze najmilszej, i Archippowi, naszemu towarzyszowi broni, i wiernym, którzy się zbierają, w twym domu.
8.MARIAWICIi Appii, siostrze najmilszej, i Archipowi, towarzyszowi bojowania naszego, i Kościołowi, który jest w domu twoim:
9.DĄBR.WUL.1973i Appii, siostry najdroższej, oraz Archippa, towarzysza broni wraz z Kościołem gromadzącym się w twoim domu.
10.DĄBR.GR.1961i Appii siostry, oraz Archippa, towarzysza broni, wraz z kościołem gromadzącym się w twoim domu.
11.TYSIĄCL.WYD5do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni, Archipa, i do Kościoła [gromadzącego] się w twym domu.
12.BRYTYJKAI do Appii, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu:
13.POZNAŃSKAdo siostry Apfii, do Archipa, który trudzi się z nami (dla ewangelii) i do Kościoła (gromadzącego się) w twoim domu.
14.WARSZ.PRASKAdo Apfii, siostry, do naszego towarzysza [apostolskich] zmagań Archipa i do całego Kościoła zbierającego się w tym domu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.umiłowanej Apafii, oraz naszego współbojownika Archipa i zboru w jego domu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITrównież do Apfii, naszej siostry, i do Archipposa, naszego współbojownika - oraz do kościoła gromadzącego się w twoim domu:
17.TOR.PRZ.I do umiłowanej Apfii, i do Archipa, naszego współbojownika, i do zboru, który jest w twoim domu.