« Flm 1:2 List do Filemona 1:3 Flm 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego, i pana Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Jezusa Chrystusa.
7.SYMONŁaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!
8.MARIAWICIŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAŁaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKAŁaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKABóg, Ojciec nasz, i Pan Jezus Chrystus niech was obdarzą łaską i pokojem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.
17.TOR.PRZ.Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.