« Flm 1:3 List do Filemona 1:4 Flm 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękuję Bogu mojemu zawżdy zmiankę o tobie czyniąc wmodlitwach moich.
2.WUJEK.1923Dziękuję Bogu memu, zawsze pamiętając na cię w modlitwach moich,
3.RAKOW.NTDziękuję Bogu memu, zawsze wzmiankę o tobie czyniąc w modlitwach moich;
4.GDAŃSKA.1881Dziękuję Bogu mojemu zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich,
5.GDAŃSKA.2017Dziękuję mojemu Bogu, zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w moich modlitwach;
6.JACZEWSKIZawsze w modlitwach moich dzięki składam Bogu za ciebie,
7.SYMONDziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich,
8.MARIAWICIZawsze Panu Bogu mojemu dziękuję, czyniąc wzmiankę o tobie w modlitwach moich,
9.DĄBR.WUL.1973Dzięki czynię Bogu mojemu, zawsze wspominając ciebie w modlitwach moich,
10.DĄBR.GR.1961Dzięki czynię Bogu mojemu, zawsze wspominając ciebie w modlitwach moich,
11.TYSIĄCL.WYD5Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach,
12.BRYTYJKADziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich,
13.POZNAŃSKADziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć cię wspominam w moich modlitwach.
14.WARSZ.PRASKAIlekroć modlę się i myślę o tobie, zawsze dziękuję Bogu za ciebie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawsze dziękuję mojemu Bogu, czyniąc o tobie wzmiankę w moich modlitwach,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy cię wspominam w moich modlitwach.
17.TOR.PRZ.Dziękuję Bogu mojemu, zawsze wspominając ciebie w moich modlitwach,