« Flm 1:7 List do Filemona 1:8 Flm 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla czego (acz) wielkie mając w Christusie bezpieczeństwo roskazać tobie: co przystoi.
2.WUJEK.1923Przetóż mając wielką bezpieczność w Chrystusie Jezusie rozkazać ci, co do rzeczy należy:
3.RAKOW.NTPrzeto wielką w Christusie wolność mając roskazaćci co przystoi;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abym ci rozkazał, co przynależy;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy czynić;
6.JACZEWSKIPrzetoż, ufny w to, że w imię Jezusa Chrystusa miałbym prawo żądanie ci tylko moje oświadczyć,
7.SYMONPrzetoż, aczkolwiek mam pełną swobodę rozkazywać tobie, gdzieby zaszła tego potrzeba,
8.MARIAWICIPrzeto mając wielką śmiałość w Chrystusie Jezusie rozkazać ci to, coby należało do rzeczy,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też chociaż miałbym pełną swobodę rozkazywać tobie, gdyby zaszła tego potrzeba,
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też, chociaż miałbym od Chrystusa pełną swobodę rozkazywać tobie, gdyby zaszła tego potrzeba, proszę cię raczej dla miłości –
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek,
12.BRYTYJKADlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy,
13.POZNAŃSKADlatego też, mimo że mam od Chrystusa pełną władzę wymagać od ciebie tego, do czego jesteś zobowiązany,
14.WARSZ.PRASKAToteż, choć posiadam – i to od samego Chrystusa – prawo nakładania na ciebie pewnych obowiązków,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego mając w Chrystusie wielką swobodę wypowiedzi, polecam ci to, co jest stosowne,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, chociaż w Chrystusie mógłbym śmiało nakazać ci, co należy zrobić,
17.TOR.PRZ.Dlatego, mając wielką śmiałość w Chrystusie mógłbym ci rozkazywać, co należy.