« Heb 9:28 List do Hebrajczyków 10:1 Heb 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo cień mający zakon przyszłych dóbr, nie sam obraz spraw, co rok też offiary które przynoszą ustawicznie (offiarując) nigdy niemoże przystępujących doskonałemi uczynić.
2.WUJEK.1923Albowiem zakon mając cień przyszłych dóbr, nie sam obraz rzeczy, na każdy rok temiż samemi ofiarami, które ofiarują ustawicznie, nigdy nie może doskonałymi uczynić przystępujące.
3.RAKOW.NTCień bowiem mając Zakon onych przyszłych dóbr, nie samo wyobrażenie rzeczy, nigdy nie może tymi ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, onych którzy przystępują, doskonałymi uczynić;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zakon mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, jednakiemiż ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do nich przystępują, doskonałymi uczynić.
5.GDAŃSKA.2017Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą.
6.JACZEWSKIZakon stary był tylko cieniem tych łask, jakie nas czekają w przyszłości: nie dawał on nam o nich nawet należytego pojęcia; corocznie powtarzał też same obrzędy, ale uszczęśliwić nikogo nie zdołał.
7.SYMONZakon bowiem, mając tylko cień dóbr przyszłych, a nie rzeczywistą postać rzeczy, nie może nigdy temiż samemi ofiarami, składanemi ustawicznie rok w rok, uczynić sprawiedliwymi tych, którzy przystępują z niemi:
8.DĄBR.WUL.1973Zakon bowiem będąc cieniem dóbr przyszłych, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, którzy przystępują co roku z tymiż ofiarami składanymi nieustannie.
9.DĄBR.GR.1961Niosąc w sobie mglisty zarys dóbr przyszłych, a nie sam obraz rzeczy, Zakon nie może nigdy przywieść do celu tych, którzy przystępują co roku z tymi samymi ofiarami nieustannie składanymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują [do Boga].
11.BRYTYJKAAlbowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą.
12.POZNAŃSKASkoro zatem Prawo dotyczyło cienia dóbr przyszłych a nie ich samych, nigdy nie potrafi doprowadzić do doskonałości tych, którzy co roku przynoszą ofiary bezustannie składane.
13.WARSZ.PRASKAPrawo jest tylko cieniem przyszłych dóbr, a nie ich rzeczywistym wyrazem, i dlatego mimo corocznie składanych, ciągle tych samych ofiar nie jest w stanie udoskonalić tych, którzy przychodzą z owymi ofiarami [do Boga].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Prawo Mojżesza zawierając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy tymi samymi ofiarami, które ludzie co roku, nieprzerwanie przynoszą, nigdy nie może uczynić doskonałymi tych, co przychodzą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawo, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem Prawo mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co rok ustawicznie ofiarowują, uczynić doskonałymi tych, którzy przystępują do Boga.