« Heb 10:9 List do Hebrajczyków 10:10 Heb 10:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórej woli poświęceniśmy, przez przyniesienie ciała Jesusa Christa raz (uczynione).
2.WUJEK.1923Przez którą wolą jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz.
3.RAKOW.NTPrzez którą wolą poświęceni jesteśmy, przez ofiarę ciała Jezusa Christusa raz uczynioną.
4.GDAŃSKA.1881Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną.
5.GDAŃSKA.2017Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
6.JACZEWSKIJedną tą ofiarą samego siebie Jezus Chrystus oczyścił nas stanowczo.
7.SYMONz której to woli jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
8.DĄBR.WUL.1973Z tej to woli zostaliśmy uświęceni ofiarą ciała Chrystusowego raz na zawsze.
9.DĄBR.GR.1961Mocą tej woli zostaliśmy uświęceni ofiarą ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
10.TYSIĄCL.WYD5Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
11.BRYTYJKAMocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
12.POZNAŃSKADzięki tej woli zostaliśmy uświęceni przez ofiarę z ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze złożoną.
13.WARSZ.PRASKANa mocy tego postanowienia zostaliśmy [rzeczywiście] raz na zawsze uświęceni przez złożenie w ofierze ciała Jezusa Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tej woli jesteśmy uświęceni raz na zawsze, przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dzięki tej woli jesteśmy raz na zawsze uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa.