« Heb 10:10 List do Hebrajczyków 10:11 Heb 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszelki jednak offiarnik stoi co dzień służąc, a też offiary często przynosząc, które nigdy niemogą zjąć grzechów.
2.WUJEK.1923A każdy jednak kapłan stoi co dzień urząd odprawując i też ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy nie mogą grzechu znieść.
3.RAKOW.NTA każdyć Ofiarownik stoi na każdy dzień posługując, i też częstokroć przynosząc ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów.
4.GDAŃSKA.1881A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą.
5.GDAŃSKA.2017A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów.
6.JACZEWSKIKapłani starego zakonu codziennie składali ofiary; ale czynili to oni bez żadnego skutku;
7.SYMONA tak podczas gdy tam każdy kapłan stoi codzień, pełniąc swój urząd i ofiarując często też same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu:
8.DĄBR.WUL.1973Bo podczas gdy każdy kapłan staje codziennie do służby ołtarza, składając zwykle te same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu,
9.DĄBR.GR.1961Bo, podczas gdy każdy kapłan staje codziennie do służby ołtarza, składając zwykle te same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu,
10.TYSIĄCL.WYD5Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.
11.BRYTYJKAA każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów;
12.POZNAŃSKAWszak każdy kapłan spełnia codziennie służbę Bożą i składa wciąż swoje ofiary, które jednak nigdy nie mogą zgładzać grzechów.
13.WARSZ.PRASKAPodczas gdy każdy kapłan spełniając codziennie swą posługę składa wiele razy te same ofiary, nie będące jednak w stanie zgładzić naszych grzechów,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy kapłan codziennie stawał i pełnił Bożą służbę oraz wielokroć przynosił te same ofiary, które nigdy nie mogą unieważnić grzechów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wprawdzie każdy kapłan codziennie stoi pełniąc służbę i przynosząc często te same ofiary, które nie mogą nigdy usunąć grzechów.