« Heb 10:11 List do Hebrajczyków 10:12 Heb 10:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ten jednę za grzechy przyniozszy offiarę, na wieki usiadł po prawicy Bożej.
2.WUJEK.1923Lecz ten ofiarowawszy jedne ofiarę za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej.
3.RAKOW.NTA on jednę za grzechy przyniózszy ofiarę, na wieki usiadł na prawicy Bożej;
4.GDAŃSKA.1881Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej,
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga;
6.JACZEWSKIten zaś nasz kapłan, Syn Boży, jedną złożył ofiarę, i na wieki przed Bogiem stał się naszym orędownikiem; zasiadł on po prawicy Bożej,
7.SYMONten, ofiarowawszy jedną ofiarę za grzechy, siedzi na zawsze po prawicy Bożej,
8.DĄBR.WUL.1973ten, złożywszy jedną ofiarę za grzechy, zasiadł na wieki na prawicy Bożej
9.DĄBR.GR.1961ten, złożywszy jedyną ofiarę za grzechy, zasiadł już na zawsze na prawicy Bożej,
10.TYSIĄCL.WYD5Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,
11.BRYTYJKALecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej,
12.POZNAŃSKATen natomiast raz na zawsze złożył jedną ofiarę krwawą za grzech i "zasiadł po prawicy Bożej".
13.WARSZ.PRASKAto Jezus złożył tylko raz jeden jedyną ofiarę za grzechy, a potem zasiadł na zawsze po prawicy Boga
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, gdy na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy usiadł na prawicy Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus natomiast, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten natomiast, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga,