« Heb 10:12 List do Hebrajczyków 10:13 Heb 10:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ostatka czekając, aż położeni będą nieprzyjaciele jego podnoszkiem nóg jego.
2.WUJEK.1923Na koniec czekając, ażby nieprzyjaciele jego położeni byli podnóżkiem nóg jego.
3.RAKOW.NTOstatka oczekiwając, ażby położeni byli nieprzyjaciele jego podnóżkiem nóg jego.
4.GDAŃSKA.1881Na koniec oczekując, ażby położeni byli nieprzyjaciele jego podnóżkiem nóg jego.
5.GDAŃSKA.2017Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy.
6.JACZEWSKIa nieprzyjacioły jego przed nim się ukorzą.
7.SYMONtego już tylko oczekując, aż "nieprzyjaciele jego będą położeni podnóżkiem stóp jego".
8.MARIAWICIodtychmiast czekając, aż będą położeni nieprzyjaciele Jego za podnóżek nogom Jego.
9.DĄBR.WUL.1973oczekując, aż nieprzyjaciele jego legną jako podnóżek stóp jego.
10.DĄBR.GR.1961oczekując, aż nieprzyjaciele jego legną jako podnóżek stóp jego.
11.TYSIĄCL.WYD5oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy.
12.BRYTYJKAOczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego.
13.POZNAŃSKAOdtąd oczekuje, "aż jego nieprzyjaciele zostaną rzuceni jak podnóżek pod jego stopy".
14.WARSZ.PRASKAoczekując już tylko na moment, gdy Jego nieprzyjaciele legną jako podnóżek u stóp Jego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto czeka, aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek jego stóp.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp.
17.TOR.PRZ.Oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele staną się podnóżkiem dla Jego stóp.