« Heb 10:13 List do Hebrajczyków 10:14 Heb 10:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jednym przyniesieniem oświecił na wieki tych którzy mają być poświęceni.
2.WUJEK.1923Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki poświęcone.
3.RAKOW.NTJedną bowiem ofiarą doskonałymi uczynił na wieki ty, którzy są poświęceni.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni.
5.GDAŃSKA.2017Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
6.JACZEWSKIJedną ofiarą dla swych wiernych otworzył on niebo.
7.SYMONAlbowiem jedną ofiarą sprawiedliwym uczynił na wieki tych, których poświęca.
8.MARIAWICIAlbowiem jedną Ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, których poświęcił.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem jedną ofiarą poświęconych doskonałymi uczynił na wieki.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem poświęcając ich jedną ofiarą, doskonałymi uczynił na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
12.BRYTYJKAAlbowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
13.POZNAŃSKAPrzez tę jedną ofiarę uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy mają być uświęceni.
14.WARSZ.PRASKAJedną, jedyną ofiarą uczynił doskonałymi tych, którzy zostali oczyszczeni z grzechów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, co są uświęcani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca.
17.TOR.PRZ.Jedną bowiem ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęcani.