« Heb 10:17 List do Hebrajczyków 10:18 Heb 10:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzie lepak odpuszczenie tychto, już niemasz przynoszenia za grzechy.
2.WUJEK.1923A gdzieć odpuszczenie tych, jużci ofiary niemasz za grzech.
3.RAKOW.NTA gdzie jest odpuszczenie tych, tam niemasz więcej ofiary za grzech.
4.GDAŃSKA.1881A gdzieć jest odpuszczenie ich, jużci więcej ofiary nie potrzeba za grzech.
5.GDAŃSKA.2017Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.
6.JACZEWSKISkoro przeto grzech odpuszczony został: tedy ofiara za grzech jest niepotrzebną.
7.SYMONA gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam niemasz już ofiary za grzech.
8.DĄBR.WUL.1973A gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już za grzech ofiary.
9.DĄBR.GR.1961A gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już za grzech ofiary.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
11.BRYTYJKAGdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
12.POZNAŃSKAA gdzie jest darowanie wszystkiego, tam nie ma już ofiary za grzechy.
13.WARSZ.PRASKASkoro zaś grzechy zostały już odpuszczone, nie zachodzi potrzeba składania ofiar za grzechy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdzie jest od nich wyzwolenie, tam nie ma już ofiary za grzech.