« Heb 10:18 List do Hebrajczyków 10:19 Heb 10:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mając przeto bracia bezpieczeństwo wnić do świętych (pałaców) we krwi Jesusowej.
2.WUJEK.1923Mając tedy, bracia! ufność wejścia do świątynie we krwie Chrystusowej,
3.RAKOW.NTMając tedy, bracia! beśpieczność weścia do onych świętych miejsc, przez krew Jezusowę,
4.GDAŃSKA.1881Mając tedy, bracia! wolność, wnijść do świątnicy przez krew Jezusową,
5.GDAŃSKA.2017Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca;
6.JACZEWSKIMając przeto, bracia, przez krew Chrystusową łatwość wejścia do nieba,
7.SYMONMając tedy, bracia, zapewnione przez krew Chrystusową wejście do Świątnicy,
8.DĄBR.WUL.1973Mając tedy, bracia, przez krew Chrystusową zapewnione wejście do świątyni,
9.DĄBR.GR.1961Mając tedy, bracia, przez krew Jezusa zapewnione wejście do świątyni,
10.TYSIĄCL.WYD5Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa.
11.BRYTYJKAMając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni
12.POZNAŃSKAMając zatem, bracia, radosną ufność, że wejdziemy do sanktuarium dzięki krwi Jezusa -
13.WARSZ.PRASKATak więc, bracia, przez krew Jezusa mamy już zapewnione wejście do Miejsca Świętego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, mając więc we krwi Jezusa swobodę świętych do wejścia,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego
16.TOR.NOWE.PRZ.Mając więc, bracia, ufną odwagę, aby przez krew Jezusa wejść do świętego świętych,