« Heb 10:1 List do Hebrajczyków 10:2 Heb 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inaczej, azaby ich nieprzestali przynosić? przeto że już niemieliby ni żadnego sumnienia grzechów służący (temi offiarami) raz się (nimi) oczyściwszy.
2.WUJEK.1923Inaczej przestanoby je było ofiarować; dlatego, iżby więcej nie mieli żadnego sumnienia o grzech Boga chwalący, raz oczyszczeni.
3.RAKOW.NTInaczej przestanoby ich było ofiarować, dla tego iżby żadnego nie mieli więcej sumnienia za grzechy ci którzy nimi służą, raz będąc oczyścionymi.
4.GDAŃSKA.1881Bo inaczej przestano by ich było ofiarować, przeto żeby już nie mieli żadnego sumienia o grzechy ci, którzy ofiarują, będąc raz oczyszczeni.
5.GDAŃSKA.2017W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu.
6.JACZEWSKIGdyby inaczej być miało, to jest: gdyby obrzędy prawa Mojżeszowego mogły usprawiedliwić tych, którzy brali w nich udział, - to w takim razie powtarzanie ich bezużytecznem by było, bo czysty oczyszczeń nie potrzebuje.
7.SYMONboć inaczej zaprzestaliby byli ofiarować je: ci bowiem, którzy je przynosili, raz oczyszczeni, jużby się nie poczuwali w sumieniu do żadnego grzechu.
8.DĄBR.WUL.1973Bo inaczej przestaliby je składać, dlatego że ofiarnicy raz oczyszczeni nie poczuwaliby się w sumieniu do żadnego grzechu.
9.DĄBR.GR.1961Bo czyż nie przestaliby ich składać, skoro ofiarnicy, raz oczyszczeni, nie poczuwaliby się w sumieniu do żadnego grzechu?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je, raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów?
11.BRYTYJKABo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni?
12.POZNAŃSKACzyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby uczestnicy tych obrzędów raz oczyszczeni nie mieli już świadomości grzechów?
13.WARSZ.PRASKACzyżby bowiem nie przestano ich składać, gdyby ci, którzy je składają, oczyszczeni raz na zawsze, doszli do przeświadczenia, że już zostali oczyszczeni od wszelkiego grzechu?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo czyżby nie zatrzymało się składanie ofiar, gdyby ci, którzy pełnią służbę, raz będąc oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu?
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo czyż nie zaprzestano by je ofiarowywać, z powodu tego, że ci, którzy pełnią służbę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnej świadomości grzechów.