« Heb 10:19 List do Hebrajczyków 10:20 Heb 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tą drogą którą nam obnowił świeżą i żywącą, przez zasłonę. To jest, (przez) ciało swe.
2.WUJEK.1923Którą drogę nam poświęcił nową i żywą przez zasłonę, to jest ciało swoje,
3.RAKOW.NTI mając, którą nam odnowił, drogę świeżą i żywą, przez zasłonę, to jest, ciało swoje;
4.GDAŃSKA.1881(Drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.)
5.GDAŃSKA.2017Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało;
6.JACZEWSKIbo Chrystus drogę nam do niego otworzył i sam tam w ciele ludzkiem zasiadł,
7.SYMONdokąd poświęcił on nam drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje:
8.DĄBR.WUL.1973dokąd zapoczątkował on drogę nową i żywą przez zasłonę, tj. przez ciało swoje,
9.DĄBR.GR.1961do której zapoczątkował on drogę nową i żywą przez zasłonę, tj. przez ciało swoje
10.TYSIĄCL.WYD5On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
11.BRYTYJKADrogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,
12.POZNAŃSKAa to wejście poza zasłonę otworzył nam przez drogę nową i żywą, to jest przez ciało swoje,
13.WARSZ.PRASKAJest to nowa droga i nowe życie, które nam ukazał poprzez [jakby świątynną] zasłonę, to jest przez swoje własne ciało.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.które nam odbudował z powodu Zasłony, jako nową i żywą drogę, to jest drogę jego ciała wewnętrznego,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITnowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało,
16.TOR.NOWE.PRZ.Drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez Jego ciało,