« Heb 10:34 List do Hebrajczyków 10:35 Heb 10:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:1) NIe odrzucajcie przeto swobody waszej która ma zapłaty nagrodę wielką.
2.WUJEK.1923Nie traćcież tedy ufania waszego, które ma wielką zapłatę.
3.RAKOW.NTNie odrzucajciesz tedy beśpieczności waszej, która ma odpłatę wielką.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
5.GDAŃSKA.2017Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę.
6.JACZEWSKINie stygnijcież tedy w tej nadziei, która sowicie wynagrodzoną zostanie.
7.SYMONNie traćcież ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
8.DĄBR.WUL.1973Nie traćcież więc otuchy waszej, która ma wielką zapłatę.
9.DĄBR.GR.1961Nie traćcie więc otuchy waszej, która ma wielką zapłatę.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę.
11.BRYTYJKANie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
12.POZNAŃSKANie traćcie więc cierpliwości, która otrzymuje wielką nagrodę.
13.WARSZ.PRASKANie pozwólcie więc wydrzeć sobie nadziei, dzięki której oczekujecie na wielką zapłatę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie odrzućcie więc, waszej szczerości, która ma wielką zapłatę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego nie odrzucajcie swojej ufnej odwagi, która ma wielką zapłatę.