« Heb 10:37 List do Hebrajczyków 10:38 Heb 10:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:4) A sprawiedliwy zwiary żyć będzie, a jeśli się skradnie, nie polubi sobie dusza moja wniem.
2.WUJEK.1923A sprawiedliwy mój z wiary żywię. A jeźli się schroni, nie będzie się podobał duszy mojej.
3.RAKOW.NTA sprawiedliwy z wiary, żyć będzie; A jeśliby się skradał, nie upodoba sobie dusza moja w nim.
4.GDAŃSKA.1881A sprawiedliwy z wiary żyć będzie; a jeźliby się kto schraniał, nie kocha się w nim dusza moja.
5.GDAŃSKA.2017A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania.
6.JACZEWSKIWiecie, że napisano: Sprawiedliwy wiarą żyje, a niedowiarek podobać mi się nie może.
7.SYMONA sprawiedliwy mój z wiary żyje: lecz kto się cofnie, w takim nie podoba sobie dusza moja".
8.DĄBR.WUL.1973A sprawiedliwy mój z wiary żyje. Lecz kto się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.
9.DĄBR.GR.1961A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz kto się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.
10.TYSIĄCL.WYD5A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania.
11.BRYTYJKAA sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania.
12.POZNAŃSKAa mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, a jeśli bojaźliwie odstąpi, nie będzie mi się podobał".
13.WARSZ.PRASKASprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierze. Gdyby zaś cofnął się, przestanę mieć w nim upodobanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś sprawiedliwy będzie żył z wiary; a jeśli się cofnie, moje serce nie znajdzie w nim przyjemności.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A sprawiedliwy będzie żyć z wiary; a jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania.