« Heb 10:38 List do Hebrajczyków 10:39 Heb 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:5) Lecz my nie jesteśmy zkradnienia na stracenie, ale (jesteśmy) wiary ku otrzymaniu dusze.
2.WUJEK.1923Lecz my nie jesteśmy synowie schraniania ku zginieniu; ale wiary ku otrzymaniu dusze.
3.RAKOW.NTLecz my nie jesteśmy skradającymi się ku zginieniu, ale wierzącymi ku nabyciu dusze.
4.GDAŃSKA.1881Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się schraniają ku zginieniu, ale z tych, którzy wierzą ku pozyskaniu duszy.
5.GDAŃSKA.2017My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
6.JACZEWSKIMy powołani jesteśmy nie na to, abyśmy byli niedowiarkami i stracili dusze: ale na to, abyśmy wytrwali w wierze i dostąpili zbawienia.
7.SYMONAle co do nas, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zagubie, lecz jesteśmy ludźmi wiary ku zbawieniu duszy.
8.DĄBR.WUL.1973My bowiem nie jesteśmy synami odstępstwa na zgubę, ale (synami) wiary na pozyskanie duszy.
9.DĄBR.GR.1961Ale nam obce jest trwożliwe cofanie się – na zgubę; naszą drogą jest wiara – dla ocalenia duszy.
10.TYSIĄCL.WYD5My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają duszę.
11.BRYTYJKALecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.
12.POZNAŃSKAMy jednak nie należymy do bojaźliwych, którzy mają zginąć, lecz do wierzących, którzy mają żyć.
13.WARSZ.PRASKALecz my nie należymy do tych, którzy cofają się tchórzliwie idąc dobrowolnie na wieczną zgubę; jesteśmy ludźmi wiary, zatroskanymi o zbawienie własnej duszy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zgubie ale jesteśmy z wiary, dla pozyskania życia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMy jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą - dla zachowania duszy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zgubie, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy.