« Heb 10:4 List do Hebrajczyków 10:5 Heb 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego wchodząc na świat mówi: Offiary i przynoszenia niechciałeś, lecz ciało sprawiłeś mi.
2.WUJEK.1923Przetóż wchodząc na świat mówi: Nie chciałeś ofiary i obiaty; aleś mi ciało sposobił.
3.RAKOW.NTPrzetoż wchodząc na on świat, mówi: Ofiary i przyniesienia niechciałeś, a ciało sposobiłeś mi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż wchodząc na świat, mówi: Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało.
6.JACZEWSKIprzeto Syn Boży, ofiarując samego siebie rzekł: Ojcze, ofiary starego zakonu nie godne były ciebie: oto ja staję się człowiekiem;
7.SYMONTo też Chrystus przychodząc na świat tak mówił: "Ofiary i daru nie chciałeś, aleś utworzył mi ciało:
8.DĄBR.WUL.1973Toteż przychodząc na świat mówi: Nie chciałeś ofiary i daru, aleś mi utworzył ciało.
9.DĄBR.GR.1961Toteż przychodząc na świat mówi: Nie chciałeś ofiary i daru, aleś mi troskliwie przysposobił ciało.
10.TYSIĄCL.WYD5Przeto, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało;
11.BRYTYJKAToteż, przychodząc na świat, mówi:Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, Aleś ciało dla mnie przysposobił;
12.POZNAŃSKADlatego też wchodząc na świat powiada: "Ofiary krwawej czy bezkrwawej nie chciałeś, lecz ciało mi przysposobiłeś.
13.WARSZ.PRASKADlatego [Chrystus] przychodząc na świat powiedział [do Boga]: Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz utworzyłeś mi ciało.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przybywając na świat, mówi: Ofiary i hojności nie zechciałeś, zaś ciało mną Sobie sporządziłeś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, w związku z przyjściem na świat, Chrystus mówi: Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało;
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary i daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało;