« Heb 10:7 List do Hebrajczyków 10:8 Heb 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyższej mówiąc: Iż offiary, i przynoszenia, i całopalenia i za grzechy niechciałeś, ani polubiłeś; które wedle zakonu przynoszą.
2.WUJEK.1923Wyżej powiedziawszy: Żeś nie chciał, anić się podobały ofiary i obiaty i całopalenia i za grzech, które wedle zakonu bywają ofiarowane,
3.RAKOW.NTGdy wyższej powiedział: Żeś ofiary i przyniesienia i całopalenia i ofiary za grzech nie chciał, aniś sobie upodobał, (które wedle zakonu bywają przynoszone;)
4.GDAŃSKA.1881Powiedziawszy wyżej: Żeś ofiary i obiaty, i całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie upodobał, (które według zakonu bywają ofiarowane).
5.GDAŃSKA.2017Powiedziawszy wyżej: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem;
6.JACZEWSKIZważcie tu, iż Syn Boży wykazał naprzód niedoskonałość i niedostateczność ofiar i obrzędów starego zakonu,
7.SYMONOtóż mówiąc najpierw: "Ofiary i daru całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani się podobały tobie": a były to ofiary zgodne z zakonem:
8.DĄBR.WUL.1973Mówiąc powyżej „żeś nie chciał ofiar i darów, i całopaleń za grzech ani też nie znajdowałeś w nich upodobania” — a były to ofiary składane według Prawa,
9.DĄBR.GR.1961Powiedziawszy wyżej: „Nie chciałeś ofiar i darów, i całopaleń, ani (ofiar) za grzech, ani też nie znajdowałeś w nich upodobania” – a są to ofiary składane według Prawa, –
10.TYSIĄCL.WYD5Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z Prawem.
11.BRYTYJKANajpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu;
12.POZNAŃSKANajpierw mówi: "Ofiar krwawych i bezkrwawych ani całopalnych i składanych za grzech nie chciałeś, bo nie podobały Ci się" - a takie składa się zgodnie z Prawem.
13.WARSZ.PRASKATak więc powiedział najpierw: Nie chciałeś ofiar ani darów, ani całopaleń, ani obrzędów oczyszczających; nie znalazłeś w nich upodobania, choć składa się je zgodnie z nakazami Prawa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powtarzając to, co wyżej: Ofiar, hojności i całopaleń (które według Prawa są przynoszone), a przede wszystkim grzechu nie zechciałeś, ani nie znalazłeś w tym przyjemności.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNajpierw zatem mówi: Nie chciałeś ofiary ani daru, oraz: Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech - a te przecież składa się zgodnie z Prawem -
16.TOR.NOWE.PRZ.Najpierw powiedział: Ofiary i daru, całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani nie znalazłeś upodobania w tym, co zgodnie z Prawem jest ofiarowywane.