« Heb 10:8 List do Hebrajczyków 10:9 Heb 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy rzekł: Owo idę czynić Boże wolą twoję; odejmuje i pierwsze, aby wtóre ustanowił.
2.WUJEK.1923Tedym rzekł: Otóż idę, abym czynił, o Boże! wolą twoje: odejmuje pierwsze, aby wtóre postawił.
3.RAKOW.NTTedy rzekł: Oto idę, abym czynił o Boże wolą twoję. Odejmuje pierwsze aby wtóre postawił.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł: Oto idę, abym czynił, o Boże wolę twoję; znosi pierwsze, aby wtóre postanowił.
5.GDAŃSKA.2017Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie.
6.JACZEWSKIa następnie oświadczył się z gotowością zadosyć uczynienia sprawiedliwości Bożej, Tym sposobem usunął zakon stary, by nowy na jego miejsce wprowadził.
7.SYMONa potem dodając: "Tedym rzekł: Oto idę! abym pełnił wolę twoją, znosi tamto pierwsze, to jest ofiary, aby natomiast postawił to drugie, to jest pełnienie woli Bożej:
8.DĄBR.WUL.1973a potem dodając: „Oto idę, o Boże, abym pełnił wolę twoją”, znosi pierwsze, aby drugie ustanowić.
9.DĄBR.GR.1961potem oznajmia: „Oto przybyłem, aby wypełnić wolę twoją”. – Znosi (więc) pierwsze, aby ustanowić drugie.
10.TYSIĄCL.WYD5Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną.
11.BRYTYJKAPotem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie;
12.POZNAŃSKANastępnie powiada: "Oto przychodzę, aby spełniać Twoją wolę" - znosi więc owo pierwsze, aby zaprowadzić to drugie.
13.WARSZ.PRASKAPotem dodał: Oto idę... aby pełnić Twoją wolę. W ten sposób znosi [Bóg dawne ofiary], aby na ich miejsce wprowadzić nową.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy powiedział: Oto idę, bym uczynił, Boże, Twoją wolę. Zabiera więc Pierwsze, aby mogło być ustanowione Drugie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa następnie stwierdza: Oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy powiedział: Oto przychodzę czynić, Boże, Twoją wolę. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie.