« Heb 11:10 List do Hebrajczyków 11:11 Heb 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:16) Wiarą i sama Sara moc ku założeniu nasienia wzięła, że nad słuszny czas wieku urodziła; ponieważ (za) wiernego miała obiecującego.
2.WUJEK.1923Wiarą i sama Sara niepłodna wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo czas wieku: iż wiernym być rozumiała tego, co obiecał.
3.RAKOW.NTWiarą, i sama Sara moc ku przyjęciu nasienia wzięła, i nad czas wieku swego urodziła, ponieważ wiernym być rozumiała onego który obiecał.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo czasu wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał.
6.JACZEWSKINiepłodna Sara, dopiero wówczas, gdy uwierzyła, stała się matką: a to mimo podeszłego wieku, bo uwierzyła, że ten, kto objecał, mylić się nie może.
7.SYMONPrzez wiarę Sara też, niepłodna i w późnym będąca wieku, otrzymała moc poczęcia syna: bo wierzyła, iż wierny jest, który był to obiecał.
8.MARIAWICIWiarą też i sama Sara niepłodna wzięła w przyjęciu nasienia moc, także też poza czasem wieku, dlatego że uwierzyła, iż wierny jest Ten, Który jej obiecał.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę i Sara niepłodna, choć czas jej minął, otrzymała moc poczęcia syna, gdyż uwierzyła, że wierny jest, który jej był to obiecał.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę i Sara, choć czas jej minął, otrzymała moc poczęcia syna, ponieważ uwierzyła, że wierny jest, który jej to obiecał.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę.
13.POZNAŃSKADzięki wierze nawet i (bezpłodna) Sara mimo podeszłego wieku mogła począć syna, ponieważ zaufała Temu, który dał obietnicę.
14.WARSZ.PRASKADzięki wierze również Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc zrodzenia potomstwa. Była bowiem przekonana, że można uwierzyć Temu, który jej dal obietnicę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary i ta bezpłodna Sara otrzymała zdolność do rozpoczęcia rodu, i urodziła wbrew okresowi starości, gdyż uznała za godnego wiary Tego, co obiecał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała - i to pomimo podeszłego wieku - moc poczęcia, gdyż uznała Tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę, także sama Sara otrzymała moc poczęcia i urodziła mimo podeszłego wieku, skoro uznała za godnego zaufania Tego, który to obiecał.