« Heb 11:12 List do Hebrajczyków 11:13 Heb 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:18) Wedle wiary pomarli ci wszyscy nie wziąwszy obietnic, ale je zdaleka widząc i witając, i zeznawając że goście i przychodnie są na ziemi.
2.WUJEK.1923Wedle wiary umarli ci wszyscy, nie dostawszy obietnie, ale z daleka je upatrując i pozdrawiając i wyznawając, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi.
3.RAKOW.NTWedle wiary pomarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je ujźrzawszy, i wierząc, i pozdrowiwszy, i wyznawszy iż gośćmi i przychodniami są na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się niemi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
6.JACZEWSKIWszyscy ci wierzący pomarli, nie doczekawszy się ziszczenia danej sobie objetnicy; widzieli oni ją tylko zdaleka i pozdrawiali ją, pamiętając na to, że tu na ziemi są tylko przychodniami i gośćmi.
7.SYMONWszyscy ci poumierali z wiarą, nie doczekawszy się dóbr sobie obiecanych: ale widzieli i witali je z daleka, i wyznawali, że byli pielgrzymami i gośćmi na ziemi.
8.MARIAWICIPodle wiary umarli ci wszyscy, nie otrzymawszy tych rzeczy, które im były obiecane, ale zdaleka na nie patrząc, i pozdrawiając, i wyznawając, że są pielgrzymami i gośćmi na ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973Wszyscy oni pomarli według wiary nie doczekawszy się (spełnienia) obietnic, ale oglądając i witając je z daleka. Wyznali też, że pielgrzymami i gośćmi byli na ziemi.
10.DĄBR.GR.1961Wszyscy oni pomarli z wiarą, nie doczekawszy się (spełnienia) obietnic, ale oglądając i witając je z daleka. Wyznali też, że byli na ziemi gośćmi i pielgrzymami.
11.TYSIĄCL.WYD5W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi.
12.BRYTYJKAWszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzyma mi na ziemi.
13.POZNAŃSKAZachowując wiarę poumierali oni wszyscy, nie osiągnąwszy obiecanych dóbr, lecz z daleka je oglądali i pozdrawiali, a przyznawali, że są na tej ziemi cudzoziemcami i wędrowcami.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy pomarli w wierze. Nie było im dane doczekać się dóbr przyobiecanych przez Boga. Widzieli je i radośnie witali z daleka. Siebie samych zaś uważali za gości i pielgrzymów na tej ziemi,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci wszyscy umarli podczas wiary, nie odebrawszy obietnic lecz zobaczyli, zaufali i powitali je z dala. Przyznali też, że są tułaczami oraz obcokrajowcami na ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi wszyscy poumierali w wierze. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami.
17.TOR.PRZ.Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymując złożonych obietnic, ale widząc je z daleka, zaufali im, i witali je, i wyznawali, że są obcymi i przychodniami na ziemi.