« Heb 11:15 List do Hebrajczyków 11:16 Heb 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:21) Lecz teraz lepszej żądają. To jest, niebieskiej. Dla tego niewstydzi się Bóg zwać się Bogiem ich. Bo zgotował im miasto.
2.WUJEK.1923Lecz teraz lepszej żądają, to jest, niebieskiej. Przetóż nie wstyda się Bóg nazywać się Bogiem ich, gdyż im miasto zgotował.
3.RAKOW.NTLecz teraz lepszej pragną, to jest niebieskiej, przetoż nie sroma się ich Bóg, Bogiem się nazywać ich; bo zgotował im miasto.
4.GDAŃSKA.1881Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował.
5.GDAŃSKA.2017Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.
6.JACZEWSKILecz oni lepszej ojczyzny szukają, bo ojczyzny niebieskiej. Bóg też raczy się nazywać ich Bogiem, bo im miasto zbudował.
7.SYMONlecz oto oni wzdychają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego też nie wstydzi się Bóg zwać się ich Bogiem, bo zgotował dla nich miasto.
8.MARIAWICIAle pewną jest rzeczą, że lepszej pożądali, to jest Niebieskiej. I przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, ponieważ zgotował im Miasto.
9.DĄBR.WUL.1973ale oni zdążają do lepszej, tj. do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, bo miasto im zgotował.
10.DĄBR.GR.1961ale oni zdążają do lepszej, tj. do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wzbrania im nazywać siebie ich Bogiem, bo miasto im przygotował.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.
12.BRYTYJKALecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.
13.POZNAŃSKAZdążają zatem do lepszej, mianowicie do niebieskiej. Dlatego Bóg pozwala się nazywać ich Bogiem, bo przecież przygotował im miasto.
14.WARSZ.PRASKATymczasem oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg pozwala nazywać się ich Bogiem, bo rzeczywiście przygotował im ojczyznę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraz pragną lepszej, to jest niebiańskiej; dlatego nie zawstydza się nimi Bóg, gdy jest nazywany ich Bogiem, bo przygotował im miasto.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto.
17.TOR.PRZ.Teraz natomiast pragną oni lepszej, to jest niebiańskiej; dlatego też Bóg nie wstydzi się ich, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo przygotował im miasto.