« Heb 11:17 List do Hebrajczyków 11:18 Heb 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:23) Ku któremu rzeczono było, że w Izaaku będzie tobie nazwane nasienie.
2.WUJEK.1923(Do którego rzeczono: Iż w Izaaku tobie będzie nazwano nasienie.)
3.RAKOW.NTDo którego rzeczono: Iż w Izaaku nazwano będzie tobie nasienie;
4.GDAŃSKA.1881Do którego rzeczono: W Izaaku tobie będzie nazwane nasienie;
5.GDAŃSKA.2017On, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo;
6.JACZEWSKIbo powiedziano do Abrahama: Przez Izaaka przyjdzie ci objecany potomek.
7.SYMONktóremu powiedziano było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje:
8.MARIAWICI(i do którego było powiedziane: Że w Izaaku będzie tobie nazwane Nasienie);
9.DĄBR.WUL.1973bo otrzymał był obietnicę i powiedziane mu było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
10.DĄBR.GR.1961Ten, który otrzymał był obietnicę, ofiarował syna jedynego, o którym powiedziane było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
11.TYSIĄCL.WYD5któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo.
12.BRYTYJKADo którego powiedziano: Od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.
13.POZNAŃSKATen, któremu powiedziano: "W Izaaku będziesz miał potomstwo",
14.WARSZ.PRASKAtego, z którym wiązała się obietnica: Przez Izaaka otrzymasz potomstwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do niego zostało powiedziane: W Izaaku zostanie ci powołane potomstwo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi do którego powiedziano: Twoim potomstwem będzie nazywane potomstwo Izaaka.
17.TOR.PRZ.Do którego powiedziano: W Izaaku nazwane będzie twoje potomstwo;