« Heb 11:1 List do Hebrajczyków 11:2 Heb 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:7) Bo wtej starszy świadectwo wzięli.
2.WUJEK.1923Albowiem w tej świadectwo otrzymali starzy.
3.RAKOW.NTAbowiem przez tę świadectwo otrzymali oni starzy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie.
5.GDAŃSKA.2017Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo.
6.JACZEWSKIZ cnoty tej przodkowie nasi znanymi byli.
7.SYMONDla niej to starzy chlubne otrzymali świadectwo.
8.DĄBR.WUL.1973Dla niej to starzy otrzymali świadectwo.
9.DĄBR.GR.1961Dzięki niej starzy zdobyli uznanie.
10.TYSIĄCL.WYD5To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.
11.BRYTYJKAWszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.
12.POZNAŃSKAOna wystawia świadectwo naszym przodkom.
13.WARSZ.PRASKAChlubne świadectwo takiej wiary zostawiali nasi ojcowie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem w niej zostali też poświadczeni starsi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZe względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przez nią przodkowie otrzymali chlubne świadectwo.