« Heb 11:19 List do Hebrajczyków 11:20 Heb 11:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:25) Wiarą o przyszłych błogosławił Izaak Jakoba i Ezawa.
2.WUJEK.1923Wiarą i w przyszłych rzeczach błogosławił Izaak Jakóba i Ezaw.
3.RAKOW.NTWiarą, około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak Jakóba i Ezausza.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak Jakóba i Ezawa.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić.
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary o przyszłości myśląc Izaak, błogosławił Jakóba i Ezawa.
7.SYMONPrzez wiarę błogosławił Izaak Jakóba, przepowiadając zarazem rzeczy przyszłe.
8.MARIAWICIWiarą i co do przyszłych rzeczy błogosławił Izaak Jakóbowi i Ezawowi.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę w rzeczy przyszłe błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę w rzeczy przyszłe błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość.
13.POZNAŃSKADzięki wierze w to, co miał się stać, Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i Ezawowi.
14.WARSZ.PRASKAPowodowany wiarą w to wszystko, co miało się zdarzyć w przyszłości, Izaak udzielił błogosławieństwa Jakubowi i Ezawowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary co do przyszłych wydarzeń, także Izaak pobłogosławił Jakóba i Ezawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze i w związku z tym, co miało nastąpić, Izaak pobłogosławił Jakubowi i Ezawowi.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę w to, co ma nastąpić, pobłogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.