« Heb 11:20 List do Hebrajczyków 11:21 Heb 11:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:26) Wiarą Jakob umierając każdego z synów Jozefowych błogosławił, i pokłonił się (Bogu) podparszy się laską swą.
2.WUJEK.1923Wiarą Jakób umierając, każdemu z synów Józephowych błogosławił i pokłonił się wierzchowi laski jego.
3.RAKOW.NTWiarą, Jakób umierając każdemu z synów Józefowych błogosławił, i pokłonił się na kraju laski swej.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą Jakób umierając, każdemu z synów Józefowych błogosławił i pokłonił się podparłszy się na wierzch laski swojej.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o wierzchołek swojej laski.
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary umierający Jakób błogosławił każdego z synów Józefowych i uznał władzę jego nad sobą.
7.SYMONPrzez wiarę Jakób umierając błogosławił każdemu z synów Józefa, i pokłonił się wierzchołkowi laski jego.
8.MARIAWICIWiarą Jakób umierając błogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się wierzchowi rózgi jego.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę umierający Jakub błogosławił każdego z synów Józefa i złożył pokłon dostojeństwu berła jego.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę umierający Jakub błogosławił każdego z synów Józefa i złożył pokłon (Bogu), zniżywszy berło swoje.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski.
13.POZNAŃSKADzięki wierze umierający Jakub pobłogosławił obydwóch synów Józefa i "schylił się nad wierzchołkiem swej laski".
14.WARSZ.PRASKAZ wiary także płynęło błogosławieństwo, którym umierający już Jakub obdarzył obydwu synów Józefa, pochylając się głęboko nad jego łaską.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary, kiedy umierał Jakób, pobłogosławił każdego z synów Józefa oraz się pokłonił nad szczytem swojej laski.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze umierający Jakub pobłogosławił każdemu z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o rękojeść swojej laski.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Jakub, gdy umierał, pobłogosławił każdego z synów Józefa i oddał pokłon oparty o kraniec swojej laski.