« Heb 11:22 List do Hebrajczyków 11:23 Heb 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:28) Wiarą gdy się urodził Moiżesz utajon był (przez) trzy miesiące od rodziców jego, iż widzieli piękne otroczątko, i nie bali się zapowiedzi królewskiej.
2.WUJEK.1923Wiarą Mojżesza narodzonego kryli trzy miesiące rodzicy jego, przeto, iż go widzieli pięknem dzieciątkiem, i nie bali się wyroku królewskiego.
3.RAKOW.NTWiarą, Moyzesz narodziwszy się, zatajony był trzy miesiące od rodziców swoich, przeto iż widzieli ozdobne dzieciątko, i nie bali się roskazania Królewskiego.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą narodziwszy się Mojżesz, był ukryty przez trzy miesiące od rodziców swoich, przeto że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe, i nie ulękli się rozkazu króla.
6.JACZEWSKIWiarą powodowani rodzice Mojżesza, mimo zakazu królewskiego, ukrywali ono dziecię przez trzy miesiące, iż widzieli w nim szczególną piękność.
7.SYMONPrzez wiarę rodzice po narodzeniu Mojżesza ukrywali go przez trzy miesiące, bo wiedzieli, że dziecię było piękne: i nie ulękli się rozkazu królewskiego.
8.MARIAWICIWiarą Mojżesz, gdy się narodził, był potajemnie chowany od swych rodziców przez trzy miesiące, przeto że widzieli go pięknem dziecięciem i nie bali się królewskiego wyroku.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę swych rodziców Mojżesz po narodzeniu ukrywany był w ciągu trzech miesięcy. Widzieli bowiem, że dziecię było piękne, i nie ulękli się królewskiego rozkazu.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę swych rodziców Mojżesz po narodzeniu ukrywany był w ciągu trzech miesięcy. Widzieli bowiem, że dziecię było piękne i nie ulękli się królewskiego rozkazu.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że ładne jest dzieciątko, a nie ulękli się nakazu króla.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne, i nie ulękli się rozkazu królewskiego.
13.POZNAŃSKADzięki wierze rodzice ukrywali Mojżesza przez trzy miesiące po jego urodzeniu, ponieważ widzieli, że chłopiec był urodziwy, a nie ulękli się rozporządzenia królewskiego.
14.WARSZ.PRASKAWiarą powodowani rodzice Mojżesza nie przelękli się wcale rozkazu królewskiego i po urodzeniu dziecka ukrywali je przez trzy miesiące, gdyż widzieli, jak bardzo było piękne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary, gdy został urodzony Mojżesz, na trzy miesiące został ukryty przez jego rodziców dlatego, że zobaczyli piękne dziecko i nie bali się rozporządzenia władcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze Mojżesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców. Widzieli oni, że dziecko jest piękne, i nie przestraszyli się rozkazu króla.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu był przez trzy miesiące ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ zobaczyli to śliczne dziecię i nie ulękli się rozkazu króla.