« Heb 11:26 List do Hebrajczyków 11:27 Heb 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:33) Wiarą opuścił Eipt nie bojąc się gniewu królewskiego, jako ten który widomego widział (przeto) wytrwał.
2.WUJEK.1923Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; albowiem niewidzialnego, jakoby widząc oczekiwał.
3.RAKOW.NTWiarą, opuścił Egipt, nie bojąc się zapalczywości Królewskiej; abowiem onego niewidzianego jakoby widząc, statecznie oczekawał.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; bo jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego.
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary wyszedł on z ludem z Egiptu; nie lękał się gniewu królewskiego, bo wierzył w niewidzialnego Boga tak, jakby nań patrzył, i w tej wierze był stałym.
7.SYMONPrzez wiarę opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego. Miał jakby przed oczyma swemi Niewidzialnego, i stawił się śmiało.
8.MARIAWICIWiarą opuścił Egipt, nie obawiając się okrucieństwa króla, albowiem Niewidzialnego tak czekał, jakby Go widział.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę opuścił Egipt nie bojąc się gniewu królewskiego, Niewidzialnego bowiem, jakby widząc, miał przed oczyma.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; wytrwał, bo Niewidzialnego, jakby widząc, miał przed oczyma.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby widział Niewidzialnego.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział.
13.POZNAŃSKADzięki wierze opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; okazał taką wytrwałość, jakby widział Niewidzialnego.
14.WARSZ.PRASKAWiarą powodowany opuścił Egipt, nie lękając się wcale gniewu króla; był w swych postanowieniach nieugięty, tak jakby patrzył ustawicznie na Niewidzialnego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu króla; bo był silnym, jak gdyby widząc niewidzialne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze opuścił Egipt, nie przestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem Niewidzialnego tak, jak gdyby Go widział.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla; bo wytrwał w tym co niewidzialne, tak jakby to widział.