« Heb 11:29 List do Hebrajczyków 11:30 Heb 11:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:36) Wiarą mury Jerychońskie upadły, obchodzone przez siedm dni.
2.WUJEK.1923Wiarą mury Jerycha upadły obejściem siedmiu dni.
3.RAKOW.NTWiarą, mury Jerycha upadły, będąc obtoczone przez siedm dni.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą mury Jerycha upadły, gdy je obchodzono przez siedm dni.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez siedem dni.
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary po siedmiu dniach oblężenia runęły mury okalające Jerycho.
7.SYMONPrzez wiarę runęły mury Jerycha po siedmiodniowym obchodzie ich wokoło.
8.MARIAWICIWiarą mury Jerycha upadły, gdy je po siedmiu dniach obchodzili.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę runęły mury Jerycha, po siedmiodniowym obejściu ich wokoło.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę runęły mury Jerycha po siedmiodniowym obejściu ich wokoło.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze runęły mury Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni.
13.POZNAŃSKADzięki wierze (oblegających) upadły mury Jerycha, okrążane siedem dni.
14.WARSZ.PRASKAWskutek wiary [atakujących] runęły mury Jerycha po siedmiodniowym ich oblężeniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary upadły mury Jerycha, obchodzone dookoła przez siedem dni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez siedem dni.