« Heb 11:32 List do Hebrajczyków 11:33 Heb 11:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:39) Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, poczynili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, pozatykali gęby lwom.
2.WUJEK.1923Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli lwie paszczeki,
3.RAKOW.NTKtórzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli paszczęki lwów,
4.GDAŃSKA.1881Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali;
5.GDAŃSKA.2017Którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom;
6.JACZEWSKIktórzy pod wpływem wiary podbijali królestwa, czynili sprawiedliwość, otrzymywali objetnice, zamykali lwom paszcze,
7.SYMONPrzez wiarę pokonali oni królestwa, czynili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zatkali paszczęki lwom,
8.MARIAWICIktórzy przez wiarę przezwyciężali królestwa, czynili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zawierali lwom paszczęki,
9.DĄBR.WUL.1973którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zawarli lwie paszczęki,
10.DĄBR.GR.1961którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwów,
11.TYSIĄCL.WYD5którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom,
12.BRYTYJKAKtórzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom,
13.POZNAŃSKAOni dzięki swej wierze zwalczyli królestwa, szerzyli sprawiedliwość, dostąpili skutków obietnic, zamknęli paszczę lwów,
14.WARSZ.PRASKAPrzez swóją wiarę [mężowie ci] doprowadzili do podboju królestw, rządzili sprawiedliwie, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwów
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy z powodu wiary pobili królestwa, spełniali sprawiedliwość, dochodzili obietnic, zamykali paszcze lwów;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom,
17.TOR.PRZ.Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom,