« Heb 11:37 List do Hebrajczyków 11:38 Heb 11:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:44) Których nie był świat godzien; wpustyniach błądzący, i wgórach i wskałach, i w jamach ziemnych.
2.WUJEK.1923(Których nie był godzien świat), tułając się po puszczach, po górach i jamach, i w jaskiniach ziemie.
3.RAKOW.NTKtórych nie był godzien świat; po puszczach się tułając, i górach, i jamach, i jaskiniach ziemie.
4.GDAŃSKA.1881(Których nie był świat godzien;) tułali się po pustyniach i po górach, i jaskiniach, i jamach ziemi.
5.GDAŃSKA.2017(Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
6.JACZEWSKIInni opuszczali świat, by pędzić życie na puszczy, śród gór, w rozpadlinach skał i w jamach podziemnych.
7.SYMONktórych nie był godzien świat: tułali się po puszczach, górach, jamach i w jaskiniach ziemi.
8.MARIAWICIktórych był świat nie godzien. Błąkali się po pustyniach, po górach i po jaskiniach, i po jamach w ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973Świat nie był ich godzien i tułali się po pustkowiach, górach, grotach i jaskiniach ziemi.
10.DĄBR.GR.1961Świat nie był ich godzien, a oni tułali się po pustkowiach, górach, grotach i jaskiniach ziemi.
11.TYSIĄCL.WYD5świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
12.BRYTYJKACi, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach, i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
13.POZNAŃSKAŚwiat nie był ich wart! Błąkali się po pustkowiach, po górach, jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
14.WARSZ.PRASKAŚwiat nie był ich godzien. Błądzili tedy po pustyniach i górach, [ukrywali się] po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Ci, których świat nie był godny); błąkający się na pustkowiach, w górach, jaskiniach i w dziurach ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
17.TOR.PRZ.Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, i jaskiniach, i po rozpadlinach ziemi.