« Heb 11:39 List do Hebrajczyków 11:40 Heb 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:46) Gdyż Bóg o nas co lepszego przejrzał, aby nie bez nas poświęceni.
2.WUJEK.1923Iż Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby nie bez nas byli doskonałymi uczynieni.
3.RAKOW.NTIż Bóg o nas lepszego coś przejźrzał, aby bez nas nie sstali się doskonałymi.
4.GDAŃSKA.1881Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.
6.JACZEWSKIBóg dla nas łaskawszy; objetnica ta za dni naszych spełniła się.
7.SYMONalbowiem Bóg, przeznaczywszy dla nas coś lepszego, nie chciał, by oni bez nas dostąpili chwały wiekuistej.
8.MARIAWICIprzeto że Bóg o nas coś lepszego przewidział, ażeby oni bez nas doskonałości swej nie otrzymali.
9.DĄBR.WUL.1973gdyż Bóg przeznaczywszy dla nas coś lepszego nie chciał, by oni bez nas już osiągnęli doskonałość.
10.DĄBR.GR.1961ponieważ Bóg przeznaczywszy dla nas coś więcej (nie chciał), aby oni bez nas już doszli do celu.
11.TYSIĄCL.WYD5gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas.
12.BRYTYJKAPonieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas.
13.POZNAŃSKABóg zatroszczył się dla nas o coś lepszego, nie chciał, by oni bez nas osiągnęli doskonałość.
14.WARSZ.PRASKAgdyż Bóg, który zgotował nam los lepszy, nie chciał, aby oni doszli bez nas do doskonałości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż Bóg przewidział względem nas coś lepszego, oraz by bez nas nie zostali uczynieni doskonałymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg bowiem, ze względu na nas, przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami.
17.TOR.PRZ.2023Bóg bowiem odnośnie nas przewidział coś lepszego, aby oni bez nas nie zostali doprowadzeni do doskonałości.