« Heb 11:5 List do Hebrajczyków 11:6 Heb 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:11) Lecz krom wiary niepodobna (rzecz) podobać się. Bo wierzyć musi kto przystępuje ku Bogu, że jest Bóg, i którzi go szukają, odpłajcą będzie.
2.WUJEK.1923A bez wiary nie podobna jest, spodobać się Bogu; albowiem przystępującemu do Boga potrzeba wierzyć, iż jest, a iż jest oddawcą tym, którzy go szukają.
3.RAKOW.NTA bez wiary, nie można spodobać się; abowiem wierzyć potrzeba temu który przystępuje do Boga, iż jest Bóg, a iż tym którzy go szukają odpłajcą bywa.
4.GDAŃSKA.1881A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają.
5.GDAŃSKA.2017Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.
6.JACZEWSKIBez wiary nie podobna jest podobać się Bogu. Kto chce do Boga mieć przystęp, ten musi przede wszystkiem wierzyć, że jest Bóg, który udających się do niego wynagradza.
7.SYMONA bez wiary nie można podobać się Bogu: bo kto przystępuje do Boga powinien wierzyć, że on jest, i że nagradza tych, którzy go szukają.
8.MARIAWICIA bez wiary niepodobna podobać się Bogu. Albowiem temu, kto przystępuje do Boga, potrzeba wierzyć, że jest, i On tym, którzy Go szukają, odpłaca.
9.DĄBR.WUL.1973Bez wiary bowiem niepodobna podobać się Bogu, a przystępujący do Boga winien wierzyć, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy go szukają.
10.DĄBR.GR.1961Bez wiary bowiem niepodobna podobać się (Bogu), a ten, kto przystępuje do Boga, winien mocno wierzyć, że Bóg jest, i że nagradza tych, którzy go szukają.
11.TYSIĄCL.WYD5Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
12.BRYTYJKABez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
13.POZNAŃSKABez wiary więc nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
14.WARSZ.PRASKAA bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem pragnie dojść do Boga, musi najpierw uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bez wiary nie można się podobać; gdyż kto się zwraca do Boga musi uwierzyć, że On istnieje oraz że wynagradza tych, którzy Go szukają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBez wiary - przeciwnie - nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują.
17.TOR.PRZ.A bez wiary nie można spodobać się Bogu ; ten bowiem, kto zbliża się do Boga, musi uwierzyć, że On jest, i że wynagradza tych, którzy Go szukają.