« Heb 11:7 List do Hebrajczyków 11:8 Heb 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:13) Wiarą wezwany Abraham posłuchał że wyszedł na miejsce które miał wziąć w dziedzictwo; i wyszedł niewiedząc gdzie szedł.
2.WUJEK.1923Wiarą, który nazwany jest Abraham, usłuchał, aby wyszedł na miejsce, które w dziedzictwo wziąć miał, i wyszedł, nie wiedząc dokąd szedł.
3.RAKOW.NTWiarą, wezwany Abraham, usłuchał, wyszedszy na miejsce które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, niewiedząc gdzieby szedł.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą powołany będąc Abraham, usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
6.JACZEWSKITen, co się zowie Abrahamem, wiarą tylko powodowany, udał się do ziemi, która się miała stać jego dziedzictwem, lubo tej ziemi zgoła nie znał.
7.SYMONPrzez wiarę Abraham, posłuszny wezwaniu, wyszedł do kraju, który miał dostać w dziedzictwo: a wyszedł nie wiedziąc, dokąd szedł.
8.MARIAWICIWiarą i ten, który nazwany został Abrahamem, usłuchał, aby szedł na ono miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokądby miał iść.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwie. I wyszedł nie wiedząc, dokąd zdążał.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwie. I wyszedł nie wiedząc, dokąd zdążał.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
13.POZNAŃSKADzięki wierze Abraham, gdy został wezwany, posłusznie poszedł na miejsce, które miał otrzymać jako dziedzictwo, a wyszedł nie wiedząc nawet, dokąd ma iść.
14.WARSZ.PRASKAWiarą powodowany Abraham usłuchał wezwania Bożego i wyruszył do ziemi, którą [według obietnicy Boga] miął wziąć jako dziedzictwo. Wyruszył w drogę, choć nie wiedział, dokąd idzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary Abraham, gdy został powołany, zgodził się wyjść na miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo, oraz wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu, aby pójść do miejsca, które miał obejmować w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.