« Heb 11:40 List do Hebrajczyków 12:1 Heb 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Przeto i my mając tak wielki obwiedzion około siebie obłok świadków, odłożywszy wszelkie brzemię, i około stojący grzech, przez cierpliwość bieżmy, zawiedziony nam zawod.
2.WUJEK.1923Przetóż tedy i my, mając tak wielki nad sobą obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas zewsząd obstąpił, w cierpliwości bieżmy do boju nam wystawionego.
3.RAKOW.NTPrzetoż tedy i my tak wielki mając leżący około nas obłok świadków, ciężar odłożywszy wszelaki, i on który nas zewsząd obstąpił grzech, przez wytrwanie bieżmy w onym założonym nam zawodzie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bieżmy w zawodzie, który nam jest wystawiony;
5.GDAŃSKA.2017Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu;
6.JACZEWSKIMając tedy tak wiele przykładów wiary, pozbądźmy się wszelkiego niedowiarstwa i wszelkich ztąd powstających grzechów. W boju, jaki z przeciwnościami wytrzymać nam przyjdzie, bądźmy cierpliwi,
7.SYMONPrzetoż mając wokoło siebie taki obłok świadków, złożywszy wszelki ciężar i pętający nas grzech, bieżmy wytrwale w wytkniętym dla nas zawodzie:
8.MARIAWICIDlatego też i my, mając tak wielki obłok świadków nam na przykład danych, zrzućmy z siebie wszelkie brzemię i grzech, który nas zewsząd otoczył, i przez cierpliwość biegnijmy do położonego przed nami kresu,
9.DĄBR.WUL.1973Przeto i my mając wokoło takie mnóstwo świadków, złożywszy wszelki ciężar i zewsząd nas otaczający grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam boju.
10.DĄBR.GR.1961Przeto i my, mając wokoło takie mnóstwo świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, który tak łatwo nas osacza, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam przez bój zawodzie.
11.TYSIĄCL.WYD5I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach.
12.BRYTYJKAPrzeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
13.POZNAŃSKADlatego też i my, otoczeni tak wielkim zastępem świadków, zrzuciwszy z siebie wszystko, co krępuje swobodę ruchów, a zwłaszcza obciążający nas grzech, biegnijmy wytrwale do czekającej nas walki.
14.WARSZ.PRASKAOto jaka rzesza świadków wiary otacza nas zewsząd. Pozbądźmy się tedy wszystkiego, co jest nam ciężarem, uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo, i zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego my, mając tak wielką, otaczającą nas rzeszę świadków, odłóżmy na bok wszelki ciężar oraz łatwo otaczający nas grzech i dzięki wytrwałości biegnijmy w ustalonej dla nas walce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas mocno oplata, z wytrwałością biegnijmy w wyznaczonym nam boju,