« Heb 12:10 List do Hebrajczyków 12:11 Heb 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelkie lepak karanie na czas przytomny nie zda się być wesołe, ale smętne. Lecz na potym owoc spokojny przez nie, ćwiczonym oddawa sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923A wszelkie karanie teraźniejszego czasu w prawdzie zda się, że nie jest wesołe ale smutne; ale potem najspokojniejszy owoc sprawiedliwości odda przez nie wyćwiczonym.
3.RAKOW.NTA wszelkie karanie teraźniejszego czasu nie zda się wesela być, ale smutku; lecz potym owoc spokojny przez nie wyćwiczonym oddaje sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne; lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni.
5.GDAŃSKA.2017A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni.
6.JACZEWSKITu na ziemi karanie Boże wydaje się nam nie weselem lecz smutkiem; ale smutek ten z pokorą przyjęty, stanie się nam w przyszłości źródłem wszelkiej pociechy.
7.SYMONWprawdzie wszelkie karanie chwilowo zdaje się sprawiać nie radość, lecz smutek; później atoli wyda błogi owoc sprawiedliwości.
8.MARIAWICIWprawdzie wszelkie karcenie niniejszego czasu wydaje się być nie wesołem, ale owszem, smutnem, ale po tym czasie przyniesie pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.
9.DĄBR.WUL.1973Wprawdzie wszelkie karanie na razie nie radość przynosi, lecz smutek, później wszakże doświadczonym przez siebie wyda błogi owoc sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961Wprawdzie każda kara na razie nie radość przynosi, lecz smutek, później wszakże doświadczonym przez siebie wydaje błogi owoc sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości.
12.BRYTYJKAŻadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.
13.POZNAŃSKAKażde zaś karcenie z początku nie wydaje się przyjemne, lecz raczej przykre, ale potem przynosi wyćwiczonym w karności słodki owoc sprawiedliwości.
14.WARSZ.PRASKAWszelkie karcenie z początku nie sprawia radości, przeciwnie – smutek, potem jednak tym, którzy go doświadczyli, przynosi błogi owoc sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każde wychowywanie przeciw temu, co jest obecnie, nie wydaje się być radością, ale udręką. Ale potem wydaje pokojowo usposobiony owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.2023Wprawdzie wszelkie karcenie w danej chwili nie wydaje się radosne, lecz sprawia smutek; ale potem przynosi pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni.