« Heb 12:12 List do Hebrajczyków 12:13 Heb 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I koleje proste czyńcie nogam waszym; aby chromota nie wyszpacała, lecz by radszej uzdrowiona.
2.WUJEK.1923A czyńcie kroki proste nogami waszemi, aby który chramiąc nie zabłądził, ale raczej był uzdrowień.
3.RAKOW.NTA chody proste czyńcie nogami waszymi, iżby to co jest chromego nie wybiegało z drogi, ale raczej było uleczone.
4.GDAŃSKA.1881A czyńcie koleje proste nogami waszemi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było.
5.GDAŃSKA.2017Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione.
6.JACZEWSKIStawcie pewne kroki, chód wasz niech chwiejnym nie będzie, zmierzajcie prosto do celu.
7.SYMONi czyńcie ścieżki proste nogami waszemi, aby, kto chromieje, nie zbłąkał się, lecz wrócił do zdrowia.
8.MARIAWICIi czyńcie proste kroki waszemi nogami, aby kto chromając nie błądził, ale raczej był uzdrowiony.
9.DĄBR.WUL.1973i zdążajcie idąc prosto, aby kto kuleje, nie zbłądził, ale był uleczony.
10.DĄBR.GR.1961i zdążajcie idąc prosto, aby kto kuleje nie zbłądził, ale był uleczony.
11.TYSIĄCL.WYD5Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
12.BRYTYJKAI prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało.
13.POZNAŃSKAi "stawiajcie proste kroki", aby kulejący nie upadł, lecz został uleczony.
14.WARSZ.PRASKAkroczcie zdecydowanie drogami waszego życia, ażeby ci, którzy się słaniają idąc za wami, nie zbłądzili, lecz powrócili do pełnego zdrowia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyńcie waszymi nogami proste ścieżki, aby to chrome nie zboczyło, ale bardziej zostało uleczone.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało.
17.TOR.PRZ.2023I czyńcie proste ścieżki waszymi nogami, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej zostało uzdrowione.