« Heb 12:13 List do Hebrajczyków 12:14 Heb 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokoju naśladujcie ze wszemi, i świątobliwości, bez której nikt nie ujrzy Boga.
2.WUJEK.1923Naśladujcie pokoju ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Boga.
3.RAKOW.NTPokoju naśladujcie ze wszytkimi, i onego poświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana;
4.GDAŃSKA.1881Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana;
5.GDAŃSKA.2017Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.
6.JACZEWSKIZe wszystkiemi bądźcie w pokoju i świątobliwości, bez czego nikt Boga widzieć nie będzie.
7.SYMONUbiegajcie się o pokój ze wszystkimi, i o świętość, bez której nikt nie ujrzy Boga:
8.MARIAWICIStarajcie się mieć pokój ze wszystkimi i świątobliwość, bez której nikt nie ujrzy Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Ze wszystkimi zachowujcie pokój i świątobliwość, bez której nikt nie ujrzy Boga.
10.DĄBR.GR.1961Starajcie się usilnie o zachowanie pokoju ze wszystkimi i o świętość, bez której nikt nie ujrzy Pana.
11.TYSIĄCL.WYD5Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
12.BRYTYJKADążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,
13.POZNAŃSKAStarajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga.
14.WARSZ.PRASKAStarajcie się też o zachowanie pokoju ze wszystkimi i o świętość, bez której nikt nie będzie mógł zobaczyć Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ubiegajcie się o pokój ze wszystkimi oraz o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
17.TOR.PRZ.2023Zabiegajcie o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.