« Heb 12:14 List do Hebrajczyków 12:15 Heb 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Doglądając by kto nie odstał od łaski Bożej, aby jaki korzeń gorzkości wyrastając nie przekażał, a przezeńby splugawieni mnodzy.
2.WUJEK.1923Upatrując, żeby kto nie odstąpił od łaski Bożej, aby który korzeń gorzkości wzgórę wyrastając nie przekaził, a przezeń wiele się nie pokalało.
3.RAKOW.NTDoglądając żeby kto nie odstał od onej łaski Bożej; iżby który korzeń gorzkości wzgórę wyrastając nie przekażał, a przezeńby się pokalało wiele ich.
4.GDAŃSKA.1881Upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził i przez niego, aby się ich wiele nie pokalało;
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu;
6.JACZEWSKIBaczcie, by kto z was nie wyszedł z łaski Boskiej; - by między wami nie wyrósł jaki chwast szkodliwy, któryby wielu zatruwał.
7.SYMONtego pilnując, iżby kto nie odpadł od łaski Bożej: by jaki korzeń gorzki wybujawszy, nie wyrządził szkody i nie zaraził wielu innych:
8.MARIAWICIUważajcie, żeby kto nie odstąpił od łaski Bożej, żeby jaki korzeń gorzkości rosnąc ku górze, nie wyrządził szkody i żeby się przezeń nie pokalało wielu.
9.DĄBR.WUL.1973Baczcie, aby snadź nie odpadł kto od łaski Bożej, żeby jaki gorzki korzeń wypuszczając pędy w górę, nie wyrządził szkody i nie zaraził wielu.
10.DĄBR.GR.1961Baczcie, aby ktoś, w kim nie ma łaski Bożej, wypuszczający, jak jakiś gorzki korzeń, pędy w górę, nie wyrządził szkody i nie zaraził wielu;
11.TYSIĄCL.WYD5Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni,
12.BRYTYJKABacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń, rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu,
13.POZNAŃSKAStrzeżcie się, aby nikt z was nie był opieszały wobec łaski Bożej, aby jakiś gorzki korzeń wypuszczający pęd w górę nie wywołał zamieszania i aby nie zaraził wielu,
14.WARSZ.PRASKAPamiętajcie też i o tym, żeby nikt nie pozbawiał się dobrowolnie łaski Bożej, żeby żaden gorzki korzeń [jakiejś trucizny], pnąc się szybko ku górze, nie stał się przyczyną nieporządku zgubnego dla wielu;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Doglądajcie, aby ktoś nie był pozostawiony w tyle, z dala od łaski Boga i by jakiś korzeń gorzkości rosnąc wzwyż się nie rozplenił, i by przez niego wielu nie zostało skalanych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu.
17.TOR.PRZ.2023Przyglądajcie się uważnie, aby ktoś nie pozostał z dala od łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzkości rosnący w górę nie wywołał niepokoju, i żeby przez to nie pokalało się wielu,