« Heb 12:16 List do Hebrajczyków 12:17 Heb 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wiecie że na potym chcąc odziedziczyć błogosławieństwo odrzucon jest. Bo pokajaniu miejsca nie znalazł, acz go ze łzami szukał.
2.WUJEK.1923Bo wiedzcie, iż i potem, gdy chciał być dziedzicem błogosławieństwa, był odrzucon; bo nie nalazł miejsca pokuty, choć jej ze łzami szukał.
3.RAKOW.NTWiecie bowiem, iż potym gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucon; bo pokajania miejsca nie nalazł, choć ze łzami szukał go.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wiecie, iż i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony; bo nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał.
5.GDAŃSKA.2017Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał.
6.JACZEWSKIWiecie, że gdy on później domagał się błogosławieństwa, - to takowe odmówionem mu zostało. Nie zdobył się on na prawdziwą pokutę, chociaż o błogosławieństwo ze łzami błagał.
7.SYMONa wiecie, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony, bo nie znalazł miejsca do odpokutowania, choć ze łzami go szukał.
8.MARIAWICIBo to wiedzcie, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwa, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca pokucie, choć jej ze łzami szukał.
9.DĄBR.WUL.1973A wiecie, że potem gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć jej ze łzami szukał.
10.DĄBR.GR.1961A wiecie, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie mógł bowiem osiągnać zmiany (ojcowskiego postanowienia), choć o to ze łzami zabiegał.
11.TYSIĄCL.WYD5A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem sposobności do nawrócenia, choć go szukał ze łzami.
12.BRYTYJKAA wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.
13.POZNAŃSKAWiecie przecież, że i potem, kiedy chciał uzyskać błogosławieństwo, został odrzucony, chociaż ze łzami dopraszał się o nie, bo nie mógł już nic zmienić.
14.WARSZ.PRASKAWiecie przecież, że gdy potem pragnął uzyskać błogosławieństwo, nie został wysłuchany; nie zdołał już odmienić myśli ojca, choć domagał się tego ze łzami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wiecie, że gdy później chciał uzyskać błogosławieństwo, został uznany za niegodnego; gdyż nie odkrył pozycji skruchy, chociaż jej szukał ze łzami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami.
17.TOR.PRZ.2023Wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, bowiem nie znalazł sposobu zmiany swojego położenia, chociaż ze łzami go poszukiwał.