« Heb 12:18 List do Hebrajczyków 12:19 Heb 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I (ku) trąbnemu dźwięku, i głosu słów który posłyszawszy, wyrzekli się aby im więcej niemówiono.
2.WUJEK.1923I brzmienia trąby i głosu słów, który co słyszeć, zbraniali się, aby do nich nie mówiono.
3.RAKOW.NTI trąby dźwięku i głosu słów, którego oni którzy słyszeli, zbraniali się aby dalej im nie mówiono;
4.GDAŃSKA.1881I do dźwięku trąby, i do głosu słów, który ci, co słyszeli, prosili, aby więcej do nich nie mówiono;
5.GDAŃSKA.2017Ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono;
6.JACZEWSKIO wasze uszy nie odbił się głos trąby i głos Boży, którego lękając się ojcowie wasi, prosili o to, aby go nie słyszeć:
7.SYMONbrzmienia trąby a dźwięku słów, na odgłos którego owi ludzie błagali, by zaprzestano mówić, do nich,
8.MARIAWICIi do dźwięku trąby, i głosu słów, przed którym ci, co słyszeli, wymówili się, żeby do nich to słowo się nie stawało;
9.DĄBR.WUL.1973Ani też (nie posłyszeliście) brzmienia trąby i dźwięku słów, na których odgłos (ludzie) prosili, by do nich więcej nie mówiono.
10.DĄBR.GR.1961Ani też (nie posłyszeliście) brzmienia trąby i dźwięku słów, na których odgłos (ludzie) prosili, by do nich więcej nie mówiono.
11.TYSIĄCL.WYD5ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.
12.BRYTYJKAAni do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano;
13.POZNAŃSKAbrzmienia trąby i dźwięku słów. Ci, którzy to słyszeli, prosili, aby (Bóg) więcej do nich nie przemawiał.
14.WARSZ.PRASKAz wnętrza zaś rozlega się głos brzmiących trąb i słowa tak potężne, iż wszyscy, którzy je słyszeli, pragnęli, by już zapanowała cisza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do dźwięku trąby oraz głosów słów, którzy ci, co je słyszeli błagali, aby nadto nie został im dodany jakiś nakaz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić.
17.TOR.PRZ.2023Ani do dźwięku trąby, ani do głosu słów, tak że ci, którzy to usłyszeli, prosili, aby więcej nie kierowano do nich ani słowa;