« Heb 12:19 List do Hebrajczyków 12:20 Heb 12:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie znaszali (niezwykłego) przykazowania: Jeśli się i zwierzę dotknie góry, ukamionowano będzie.
2.WUJEK.1923Albowiem nie znosili, co mówiono: I jeźli się bestya dotknie góry, będzie ukamienowana.
3.RAKOW.NTAbowiem nie znosili onego co im roskazowano: Chociaby się i bydlę dotknęło góry, będzie ukamionowano, abo pociskiem przestrzelono.
4.GDAŃSKA.1881(Albowiem nie mogli znieść tego, co im rozkazywano: Gdyby się i bydlę góry dotknęło, będzie ukamionowane, albo pociskiem przebite.
5.GDAŃSKA.2017(Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą.
6.JACZEWSKInie mogli bowiem znieść tego głosu. Nie zbliżyliście się jak ojcowie wasi do góry, do której gdyby się zbliżyło bydlę, śmierć by znalazło.
7.SYMONbo nie mogli znieść tego, co im powiedziano było: "Gdyby nawet zwierzę jakie dotknęło się góry, będzie ukamionowane":
8.MARIAWICIbo nie mogli tego znosić, co było powiedziane: Że jeśli się bydlę góry dotknie, będzie ukamienowane, albo porażone strzałą.
9.DĄBR.WUL.1973Nie mogli bowiem znieść tego, co było im powiedziane: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie.
10.DĄBR.GR.1961Nie mogli bowiem znieść tego, co było im nakazywane: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane.
12.BRYTYJKANie mogli bowiem znieść nakazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie.
13.POZNAŃSKANie mogli bowiem znieść tego, co było nakazane: "Nawet jeśliby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane".
14.WARSZ.PRASKANie mogli bowiem znieść rozkazu, który brzmiał: Wszelkie stworzenie choćby to było nawet zwierzę – skoro tylko dotknie się tej góry, winno być ukamienowane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie mogli unieść tego, co jest postanowione: Choćby nawet zwierzę dotknęło się góry, zostanie ukamienowane, albo zastrzelone pociskiem z łuku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mogli oni znieść nakazu: Nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane.
17.TOR.PRZ.2023Nie mogli bowiem znieść nakazu: A jeśli zwierzę dotknęłoby góry, będzie ukamienowane albo przebite oszczepem.