« Heb 12:20 List do Hebrajczyków 12:21 Heb 12:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak straszne było (ono) ukazanie, (że i) Moiżesz rzekł: Przestraszony jestem i roztrzęsiony.
2.WUJEK.1923A tak straszliwe było, co widziane było, iż Mojżesz powiedział: Przestraszony jestem i drżący.
3.RAKOW.NTA tak straszliwe było ono co się okazało, że też Moyzesz powiedział: Przestraszony jestem, i zadrzałem;
4.GDAŃSKA.1881A tak straszne to było, co widzieli, że też Mojżesz rzekł: Uląkłem się i drżę.)
5.GDAŃSKA.2017A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżę;)
6.JACZEWSKITam było wszystko wielkiem i obudzającem bojaźń, tak, iż i Mojżesz powiedział o sobie, iż drży z przestrachu.
7.SYMONa tak straszliwy był ten widok, iż sam Mojżesz zawołał: "Drżę cały z przerażenia!"
8.MARIAWICII tak było straszne to, co widywano, (że i) Mojżesz powiedział: Przeląkłem się i drżę.
9.DĄBR.WUL.1973A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżący.
10.DĄBR.GR.1961A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i cały drżący.
11.TYSIĄCL.WYD5A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Zatrwożony jestem i drżę.
12.BRYTYJKAA tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący.
13.POZNAŃSKAA tak straszliwe było to widowisko, że Mojżesz rzekł: "Przerażony jestem" i drżę z bojaźni.
14.WARSZ.PRASKAWszystko zaś razem było tak straszne, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę cały.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tak straszne to było zjawisko, że Mojżesz powiedział: Jestem napełniony bojaźnią i drżący.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżę.
17.TOR.PRZ.A tak straszne było to, co zostało im ukazane, że Mojżesz powiedział: Jestem przepełniony bojaźnią i drżę.