« Heb 12:22 List do Hebrajczyków 12:23 Heb 12:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ku gromadzie pierworodzieńców w niebiesiech popisanych, i (ku) sędziemu wszytkich, Bogu, i (k) duchom sprawiedliwych doskonałych.
2.WUJEK.1923I kościoła pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i Boga sędziego wszystkich, i duchów sprawiedliwych doskonałych.
3.RAKOW.NTDo zgromadzenia i zboru pierworodnych na niebiesiech spisanych, i do Boga sędziego wszytkich, i do duchów sprawiedliwych doskonałymi uczynionych.
4.GDAŃSKA.1881Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych;
5.GDAŃSKA.2017Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi;
6.JACZEWSKIWeszliście do zgromadzenia wybranych Bożych w niebiesiech; stanęliście przed sędzią wszystkich, przed Bogiem; złączyliście się z duszami sprawiedliwych i świętych ojców waszych.
7.SYMONdo Kościoła pierworodnych, spisanych w niebie: do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, na wieki uwielbionych:
8.MARIAWICIi do Kościoła pierwszych (Świętych), którzy są zapisani w Niebie, i do Boga Sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych doskonałych,
9.DĄBR.WUL.1973do Kościoła pierworodnych, którzy zapisani są w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych i doskonałych,
10.DĄBR.GR.1961do radosnego zgromadzenia i kościoła pierworodnych, którzy zapisani są w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,
11.TYSIĄCL.WYD5i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu,
12.BRYTYJKAI zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,
13.POZNAŃSKAi do zgromadzenia pierwotnych zapisanych w niebie i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni,
14.WARSZ.PRASKAna uroczyste zebranie pierworodnych synów Bożych, których imiona są zapisane w niebie, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już osiągnęły swój cel,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do uroczystego zgromadzenia, zboru pierworodnych zapisanych w niebiosach, do Boga sędziego wszystkich oraz do duchów sprawiedliwych, które doszły do doskonałości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość,
17.TOR.PRZ.2023Do uroczystego zgromadzenia i do wywołanych pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi,