« Heb 12:24 List do Hebrajczyków 12:25 Heb 12:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcież abyście nie wzgardzili mówiącym. Bo jeśli się oni niewybiegali, co na ziemi prorokującym wzgardzili, daleko więcej my, którzy się (od mówiącego) zniebios odwracamy.
2.WUJEK.1923Patrzajcież, abyście nie wzgardzili tym, który mówi; bo jeźliż oni nie uszli, gardząc tym, co na ziemi mówił: daleko więcej my, którzy odwracamy tego, który z nieba mówi.
3.RAKOW.NTPatrzajcie abyście się nie zbraniali onemu który mówi: Abowiem jeśliż oni nie uciekli, zbraniając się onemu na ziemi rzecz sprawującemu, daleko więcej my, od onego który z niebios mówi, odwracający się.
4.GDAŃSKA.1881Patrzajcież, abyście nie gardzili tym, który mówi; albowiem jeźliż oni nie uszli, którzy gardzili tym, który na ziemi na miejscu Bożem mówił, daleko więcej my, jeźliże się od tego, który z nieba jest, odwrócimy;
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba;
6.JACZEWSKIBądźcież mu tedy posłuszni, gdy do was przemawia: bo jeżeli ojcowie wasi nie uniknęli kary za to, że nie byli posłuszni Mojżeszowi, który w imieniu Boga przemawiał: - to tem bardziej nie unikniemy kary my, którzy słuchamy samego Boga, do nas mówiącego.
7.SYMONPatrzcież tedy, abyście nie wzgardzili mówiącym do was. Bo jeśli tamci nie uszli kary, iż wzgardzili tym, który mówił na ziemi, to tem bardziej nie ujdziem my, jeżeli się odwrócimy od mówiącego z nieba:
8.MARIAWICIPatrzcie, abyście się nie sprzeciwili Temu, Który mówi. Bo jeśli oni nie uszli kary, za to że sprzeciwiali się temu, który na ziemi mówił, to daleko więcej my, jeśli nie usłuchamy Tego, Który z Nieba mówi.
9.DĄBR.WUL.1973Baczcie, abyście nie wzgardzili tym, który mówi. Bo jeśli tamci nie uszli (kary) gardząc tym, który mówił na ziemi, daleko bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który mówił z nieba.
10.DĄBR.GR.1961Baczcie, abyście nie wzgardzili tym, który mówi. Bo jeżeli tamci nie uszli (kary) wzgardziwszy tym, który ogłaszał swoje wyroki na ziemi, daleko bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który mówił z nieba.
11.TYSIĄCL.WYD5Baczcie, abyście nie odrzucili Tego, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odrzucili Tego, który na ziemi mówił, to o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.
12.BRYTYJKABaczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, od trąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.
13.POZNAŃSKAStrzeżcie się, żebyście nie odtrącili Przemawiającego do was. Jeśli bowiem oni nie uszli kary, odtrąciwszy tego, który mówił do nich na ziemi, to tym bardziej my nie ujdziemy kary, wzgardziwszy Przemawiającym do nas z nieba,
14.WARSZ.PRASKAUważajcie, żebyście czasem nie odtrącili Tego, który do was przemawia. Jeżeli bowiem tamci za to, że odwrócili się od przemawiającego do nich na ziemi, nie uniknęli surowej kary, to o ileż bardziej surowa kara spotka nas, jeśli zlekceważymy Tego, który przemawia z nieba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważajcie, byście się nie wymawiali Temu, co mówi. Gdyż jeśli tamci wymawiając się nie uciekli temu, co prowadził sprawy Boga na ziemi; daleko bardziej my, jeśli wymawiamy się Temu z niebios.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStrzeżcie się, abyście nie zlekceważyli Tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba.
17.TOR.PRZ.Patrzcie, abyście nie odwracali się od Tego, który mówi; bo jeśli tamci, po tym jak odwrócili się od Tego, który przemawiał na ziemi, nie uszli kary , tym bardziej my, gdy odwracamy się od Tego, który przemawia z niebios.