« Heb 12:26 List do Hebrajczyków 12:27 Heb 12:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To lepak Jeszcze raz, oznajmia chwiejących się przełożenie, jako to uczynionych, aby trwały (one) które się nie chwieją.
2.WUJEK.1923A co mówi: Jeszcze raz, znaczy przeniesienie rzeczy ruchomych jako uczynionych, aby zostały te, które są nieruchome.
3.RAKOW.NTA to: jeszcze raz, znaczy rzeczy zatrząśnionych przeniesienie, jako uczynionych, aby trwały one które się nie zatrząsają.
4.GDAŃSKA.1881A to też mówi: Jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiejących się, jako tych, które są uczynione, aby zostawały te, które się nie chwieją.
5.GDAŃSKA.2017A słowa „jeszcze raz” ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje.
6.JACZEWSKIPonieważ Bóg powiedział, że jeszcze raz poruszy nie tylko ziemię ale i niebo: - to dał przez to znać, że miał uchylić to, co było czasowem, aby zaprowadzić to, co wiecznie trwać będzie.
7.SYMONA to "jeszcze raz" wskazuje, iż rzeczy, które dawały się wzruszyć, odmienione zostały, jako już skończone, aby pozostały te, co są niewzruszone.
8.MARIAWICIA przez to, co mówi: Jeszcze raz, – oznajmia przeniesienie rzeczy ruchomych jako uczynionych, aby pozostały te, które są nieruchome i stałe.
9.DĄBR.WUL.1973A to „Jeszcze raz” oznacza przemianę rzeczy podlegających ruchowi jako stworzonych, aby zostały tylko te, które są niewzruszone.
10.DĄBR.GR.1961A to „raz jeszcze” oznacza przemianę rzeczy podlegających ruchowi jako stworzonych, aby zostały tylko te, które są niewzruszone.
11.TYSIĄCL.WYD5Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone.
12.BRYTYJKASłowa: „Jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można.
13.POZNAŃSKAOwo zaś "jeszcze raz" wskazuje na przemienienie stworzeń, które podlegają zmianom, aby trwało to, co zmianom nie podlega.
14.WARSZ.PRASKAWyrażenie: jeszcze raz każe się domyślać, że ulegnie całkowitej zagładzie wszystko, co zostało stworzone i jest zniszczalne, pozostanie zaś nienaruszone to, co jest rzeczywiście niezniszczalne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyli to „jeszcze raz” objawia usunięcie rzeczy, które są wstrząsane, ponieważ są stworzone; aby pozostały te, które nie są wstrząsane.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa: jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone.
17.TOR.PRZ.Więc to „jeszcze raz” oznajmia, że te rzeczy które są wstrząsane, podlegają przemieszczeniu, jako stworzone; aby pozostały te, które nie są wstrząśnięte.