« Heb 12:27 List do Hebrajczyków 12:28 Heb 12:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla czego wziąwszy (my) królestwo nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służmy godnie Bogu z uczciwością i nabożeństwem.
2.WUJEK.1923A tak przyjmując królestwo nieporuszone, mamy łaskę, przez które służmy podobając się Bogu z bojaźnią i z uczciwością.
3.RAKOW.NTA przeto królestwo które nie może być zatrząśnione, przyjmując, trzymajmy się łaski przez którą służmy przyjemnie Bogu, z wstydliwością i bojażnią.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przyjmując królestwo nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią.
6.JACZEWSKIWchodząc tedy do tego królestwa wiecznego, nie utrącajmy łaski otrzymanej, ale współpracując z nią przy bojaźni i uczciwości, starajmy się Bogu podobać.
7.SYMONMy przeto, którzy dziedziczymy królestwo niewzruszone, mamy łaskę, abyśmy przez nią podobając się Bogu, służyli mu ze czcią i bojaźnią:
8.MARIAWICIA tak my, przyjmując Królestwo nieodmienne, mamy łaskę, przez którą służmy Bogu podobając się Mu z pokorą i czcią.
9.DĄBR.WUL.1973Otrzymując zatem królestwo niewzruszone mamy łaskę, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią podobając się jemu.
10.DĄBR.GR.1961Starajmy się więc o królestwo niewzruszone, abyśmy mieli łaskę, a przez nią ze czcią i bojaźnią służyli Bogu podobając się jemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu z czcią i bojaźnią.
12.BRYTYJKAPrzeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.
13.POZNAŃSKADlatego otrzymując trwałe królestwo, bądźmy wdzięczni. Tak najlepiej służyć będziemy Bogu z czcią i bojaźnią Boga,
14.WARSZ.PRASKAOtóż my powinniśmy być wdzięczni za to, że otrzymujemy w posiadanie królestwo niezniszczalne; powinniśmy też służyć Bogu ze czcią i bojaźnią,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przyjmując niezachwiane królestwo, obyśmy posiadali łaskę, przez którą służymy Bogu w miły sposób, pośród godności i pobożności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu: z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego.
17.TOR.PRZ.Dlatego przyjmując królestwo niewzruszone, obyśmy mieli łaskę przez którą służylibyśmy w sposób miły Bogu, z szacunkiem i czcią.